Danh sách trận đấu trực tiếp

Thứ ba, 03/10
Thứ tư, 04/10