Danh sách trận đấu trực tiếp

Thứ ba, 29/11
Thứ tư, 30/11