Tin nóng cư dân mạng, cộng đồng mạng xã hội, dân sinh