Bị cấm hoạt động, mỗi ngày cầu phao giữa thành phố vẫn cõng trăm lượt người

20/11 19:44
 

Thái Nguyên - Dù đã bị cấm hoạt động hơn 1 năm nay, nhưng mỗi ngày vẫn có hàng trăm lượt người liều mình băng qua cầu phao Ngọc Lâm.

Thái Nguyên - Dù đã bị cấm hoạt động hơn 1 năm nay, nhưng mỗi ngày vẫn có hàng trăm lượt người liều mình băng qua cầu phao Ngọc Lâm.

Đọc bài gốc tại đây.